Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine

Kratki opis projekta: Dana 08.08.2016., poduzeće Prostoria d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0032. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće Prostoria d.o.o. ulaže u izgradnju i opremanje pomoćne proizvodne građevine u sklopu postojećeg proizvodnog pogona i na postojećoj parceli k.č.br.2102/1; k.o. Pustodol. Osim toga, ulaže i u nabavu strojeva i opreme, zaštitu novih dizajna i imena proizvoda, te u predstavljanje novosti povezanih s projektom na inozemnim sajmovima.

Ciljevi projekta: Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća Prostoria d.o.o kroz povećanje prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Time se planira postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te efikasnosti proizvodne djelatnosti u regiji.

Očekivani rezultati projekta:

  • R1 Poslovni objekt izgrađen i stavljen u funkciju
  • R2 Nabavljeni su novi strojevi, postavljeni, testirani i pušteni u pogon
  • R3 Razvijeni su novi proizvodi koji su zaštićeni intelektualnim pravima
  • R4 Projekt je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji poduzeća
  • R5 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima

Specifični cilj i rezultati projekta prevode se u mjerljive indikatore uspješnosti u 2019., u odnosu na 2014. godinu:

  • Povećanje produktivnosti rada po zaposleniku poduzeća Prostoria d.o.o. (ukupni prihodi/broj zaposlenika) za minimalno 30.000 kuna
  • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem minimalno 60 novih zaposlenika
  • Povećanje ukupnih prihoda za minimalno 90%
  • Povećanje izvoza u prihodima za minimalno 100%

Ukupna vrijednost projekta: 17.877.603,43 HRK

Prihvatljivi troškovi: 13.671.469,70 HRK

EU sufinanciranje projekta: 4.921.749,39 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
 veljača 2016. – studeni 2017.

Kontakt osoba za više informacija:
 Mirjana Vidaković, mvidakovic@prostoria.eu, + 385 49 200 555

Više informacija na: